Com enviar les propostes

* Butlleta (1 per proposta)

Es generarà quan facis la inscripció  (clica aquí o a l'apartat "formulari d'inscripció" que trobaràs en el menú).

A l''acabar d'emplenar tots els camps i clicar ENVIAR, la butlleta anirà dirigida al teu correu electrònic, d'on la podràs imprimir.

 

* Impressió de la proposta en A3

Mida 42 x 29,7 cm, en paper fotogràfic o similar, amb el lema, que se't demanarà en emplenar la Butlleta, ben visible al dors de la impressió.

 

* Arxiu digital

Pots enviar-nos-el  de dues maneres:

. Per wetransfer, aplicació gratuïta per a enviaments d’arxius grans, al correu concurs.carpeta@upc.edu, identificant el nom dels arxius. D’utilitzar aquesta modalitat, no cal que presentis al Registre cap altre arxiu del teu projecte.

Nom_Cognom_Participant_Nom_Proposta.tiff

Nom_Cognom_Participant_Nom_Proposta_prev.jpg

Important

Evita l'ús d'espais i caràcters com accents etc. per a anomenar els arxius. No complimentar correctament els arxius segons les instruccions suposarà no poder identificar la proposta i per tant no podrà participar en el concurs.

La UPC declina qualsevol responsabilitat en el funcionament de l'aplicatiu extern wetransfer i no ofereix suport tècnic d'aquest.

 . En suport CD / DVD  (si presentes més d’una proposta pots fer-ho en un mateix arxiu) rotulant-els en la superfície exterior amb el lema de la proposta, el mateix que anirà en la impressió A3 que s’esmena en la part superior. D’utilitzar aquesta modalitat, SÍ cal que l'adjuntis al Registre, amb la resta del material que et demanem.

 

 

 

Lliurament en els Registres de la UPC (OBLIGATORI)

Totes les propostes han de presentar-se obligatòriament en qualsevol dels Registres de la UPC.

Imprimeix la butlleta i, juntament amb la còpia A3 del teu projecte (i el CD/DVD si no l’has enviat per wetransfer), lliure-la a qualsevol dels Registres UPC del 5 de setembre de 2018 a l'11 de gener de 2019, ambdós inclosos.

Recorda que t’han de segellar la butlleta.