Qui pot participar

Pots presentar propostes si estàs matriculat o matriculada a la Universitat Politècnica de Catalunya • BarcelonaTech al curs 2018/2019 en estudis de grau, 1r i 2n cicles, màsters o doctorats en: