Qui pot votar

A partir de les propostes seleccionades pel jurat, es realitza una votació popular oberta a la comunitat universitària de la UPC per tal d'escollir el disseny de la carpeta del curs següent.

Poden participar en aquesta votació tots els estudiants que estiguin matriculats en els estudis de estudis de grau, 1r i 2n cicles, màsters o doctorats en centres propis i en centres adscrits que no tenen carpeta pròpia i que utilitzen la carpeta UPC com el Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia, tot el professorat dels centres esmentats i el personal d’administració i serveis de la UPC, de la Fundació Politècnica i d’UPCnet.