Requeriments bàsics

 • Cal que les idees presentades siguin originals i inèdites.
 • Les propostes es poden presentar individualment o en equip. Cada persona o equip pot presentar-ne un màxim de tres diferents: les que es presentin no poden portar el mateix disseny diferenciant-se només amb variants cromàtiques i/o petites modificacions.
 • Una persona que forma part d'un equip no pot presentar-se individualment o amb un altre equip.
 • Cada proposta s'ha de presentar en un arxiu informàtic format TIFF o PSD de 300 ppp d'origen i de resolució òptima i mida real 54x35 cm, més 2 cm de sang a tot el voltant del document, com pots veure al clicar la plantilla adjunta. Cal tenir especial cura que a l'original presentat no hi hagi imperfeccions de realització com ara pixelats. Els diferents components que integrin la proposta (grafisme, marca UPC, sigles, textos, etc.) han d'anar separats per capes.
 • Les propostes han d’incorporar obligatòriament la marca institucional de la UPC(obriu en una finestra nova). Es recomana que la marca mesuri 9 cm d'amplada.
 • D'incorporar-se com a element gràfic en el disseny de les propostes presentades, el símbol de la UPC (cercle amb les sigles i els 9 cercles més petits inclòs en el conjunt de la marca) no es pot manipular ni distorsionar.
 • Les imatges utilitzades en la proposta presentada han de ser lliures de drets o amb permís d'ús comercial. Al presentar les propostes, els participants es comprometen en aquest punt i n'assumeixen la responsabilitat.
 • La UPC rebutjarà les propostes que vulnerin o puguin vulnerar drets de propietat intel·lectual, industrial o anàlegs de tercers, ja sigui en la imatge o en el disseny, llevat que es compti amb la seva autorització, que caldrà presentar. També rebutjarà les propostes que vulnerin els valors que té com a referents i que s'esmenten en la pantalla d'inici d'aquestes bases.
 • La UPC es reserva el dret en exclusiva del disseny guanyador, que no pot ser destinat a cap altre ús per part dels autors o autores. El disseny guanyador podrà ser utilitzat en altres productes.
 • La propietat intel·lectual de les propostes finalistes i de la proposta guanyadora és dels autors o autores, i la UPC farà constar el seu nom i cognoms en qualsevol difusió que se'n faci.
 • La UPC pot fer els ajustaments al disseny guanyador que consideri necessaris per al compliment adequat de la imatge corporativa i la línia gràfica institucional.
 • La participació en el Concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.
 • Per qualsevol dubte: concurs.carpeta@upc.edu o trucant al telèfon 93 401 61 88