El grup BIOCOM-SC analitza les 'Conseqüències socials de la pandèmia al sud global'