Jornada Florence Nightingale a la FME amb Jaume Franch, degà de la FME, i Clara Prats de BIOCOM-SC