The "4th International Conference on Bio-Based Building Materials" és acollit a Barcelona per l'EPSEB amb 180 estudiants internacionals