Primera ruta 'Posa´t Les Vambes i Camina' a Vil·la Cecília i Santa Amèlia