Debat sobre el compromís social a la tercera sessió dels UPCTalks pels ODS