El director general de SEAT MO i Casa SEAT parla de la mobilitat del futur al Symposium on Urban Mobility Challenges 2021