Dijous de l'Univers: els millors espectacles culturals, a la UPC (ETSEIB, Sala d’Actes, 1996)