Esportistes d'alt nivell UPC: des del 2008 més de 700 estudiants/es en aquest programa (Rectorat UPC, 2016)