Construcció del Gimnàs UPC del Campus Sud (edifici ETSEIB): 1a instal·lació esportiva a Barcelona (1990)