Jornada de Defensa i Protecció de la dona: la UPC contra la violència de gènere (Poliesportiu UPC, 2016)