Presentació del Rector

Rector

L’any 2021 la nostra UPC fa 50 anys. Un decret de març de 1971 publicava la creació de la Universitat Politècnica de Barcelona, que el 1984 adoptaria el nom actual d’Universitat Politècnica de Catalunya.

La nostra història, escrita per les diferents persones que han format part de la nostra universitat, és la història d’un conjunt d’unitats acadèmiques, algunes de les quals, escoles i facultats ja centenàries, van néixer abans que la mateixa UPC.

Som una universitat desplegada al territori, amb vocació de contribuir al seu benestar i desenvolupament. Sentim molt d’orgull d’haver format part del progrés que ha experimentat la nostra societat durant els darrers 50 anys.

La nostra activitat acadèmica al voltant de l’arquitectura, les ciències, l’enginyeria i la tecnologia,  així com l’activitat professional dels nostres titulats i les nostres titulades, han estat un element clau per a aquest progrés. Ho hem fet des de la responsabilitat que, com a universitat pública, sentim envers la societat a la qual ens devem i amb la implicació i participació dels territoris on estan desplegats els nostres campus.

En aquests 50 anys, la UPC ha esdevingut la universitat tecnològica de referència de Catalunya. Però volem anar més enllà. Hem de mirar cap al futur mantenint aquest esperit de responsabilitat i implicació amb la nostra societat.

Amb aquest objectiu, volem celebrar el nostre mig segle d'història fixant com a eix temàtic els disset objectius de desenvolupament global de les Nacions Unides, una agenda per al 2030 centrada en el creixement econòmic, la inclusió social i la protecció del medi ambient.

Volem celebrar aquests primers 50 anys d’història al llarg del curs acadèmic 2020-2021 comptant amb la participació de tothom. Com a primer pas, hem creat aquest espai, on volem recollir les vostres propostes per al programa d’activitats acadèmiques, culturals i socials.

Us demanem la vostra implicació i participació per celebrar conjuntament amb orgull i sentiment de pertinença aquests primers 50 anys d’història. Una història de tots i de totes.

Daniel Crespo
Rector