Reconeixement ODS als TFG, TFM i doctorat

Quan
22/04/2021 des de/d' 09:00
Organitza
Gabinet d'Innovació i Comunitat
Localitat
Campus Nord
Adreça web
http://www.upc.edu/gestiosostenible
iCal
 Afegeix al calendari