Propostes

El programa per al 50 aniversari ha de donar cabuda a les diferents activitats que formen part de la nostra vida universitària: institucionals, acadèmiques, culturals i socials. Volem comptar amb la participació de tota la comunitat UPC per dissenyar un programa d'activitats que sigui un fidel reflex de la nostra història, del que som i del que volem ser. 

Us facilitem a continuació un formulari on podeu presentar les vostres propostes tant a nivell individual, com a nivell d'unitat acadèmica o unitat funcional. 
Les activitats, que han de poder ser realitzades en el marc temporal del curs acadèmic 2020-2021, han de tenir en compte alguns dels següents criteris bàsics:

  • tipologia d'activitat institucional, acadèmica, cultural o social
  • vinculació amb l'activitat acadèmica de la UPC
  • impacte i transversalitat a nivell UPC
  • participació de diferents col·lectius (PDI, PAS, estudiants, Alumni)
  • territorialitat (presència als diferents campus UPC)
Us animem a participar per tal que el 50 aniversari esdevingui una celebració conjunta i projecti la nostra visió d'universitat pública i de prestigi al servei de la societat.